Floortime

Floortime

DIR® FLOORTIME™ NEDİR?

Dr. Stanley Greenspan tarafından geliştirilen DIR Floortime modeli, karşılıklı etkileşim yolu ile çocuğun sadece spesifik becerileri ve davranışlarına odaklanmak yerine, sosyal duygusal ve düşünsel kapasitelerin oluşması için sağlam temeller atmayı hedefler.

Otizm spektrum bozukluğu, down sendromu, iletişim problemleri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, sosyal ve duygusal problemler, gelişimsel gecikmeler yaşayan çocuklarda floortime terapisi etkin bir şekilde kullanılabilir.

DIR Floortime yaklaşımı; çocuğun gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıklarına uygun bir müdahale programı hazırlayarak doğru iletişim yollarının tespit edilebilmesini sağlar.

Floortime terapisinin temelinde çocuğun liderliğini izlemek ve ona ayak uydurmak vardır. Çünkü çocuk seçimleriyle bizlere ihtiyaçları ve kaçındığı durumlar hakkında bilgi verir. Aynı zamanda onun liderliğinde başlayıp sürdürülen etkinliklerde çocuğun daha çok keyif aldığı ve daha fazla iletişim zinciri kurduğu gözlenmiştir.

DIR (Developmental, Individual Difference, Relationship-based) modeli klinisyenlere, ailelere ve uzmanlara çocuğu daha iyi anlamak için bir model sunmaktadır. Alandaki uzmanların, Otizm Spektrum Bozukluğu ya da başka gelişim problemi olan çocuklar için detaylı değerlendirme yapabilmesini ve müdahale programları geliştirebilmesini sağlar. DIR modeli, DIRFloortime® tekniğinin yapı taşlarından biridir.

DIR MODELİ NEDİR?

DIR modeli DIR Floortime tekniğinin yapı taşlarından biridir. DIR modeli ile çocuğu detaylı değerlendirme ve bir müdahale programı geliştirilmesi sağlanır. Temel hedefi ise çocuğun sosyal, duygusal ve düşünsel becerilerinin temellerini sağlam atmaktır.

D (Development) Gelişimsel Bölüm:

Gelişimsel bölümde altı tane fonksiyonel duygusal gelişim basamağı vardır. Çocuk bu basamaklara göre değerlendirilir ve gelişimsel olarak hangi basamakta olduğu görmemizi sağlar. Bu altı basamak;

  1. Regülasyon ve dikkat
  2. Birliktelik sağlama
  3. İki yönlü iletişim sağlama
  4. Kompleks sosyal problemleri çözme ve davranışların organizasyonu
  5. Düşüncelerin temsil edilmesi (Sembolik düşünme)
  6. Soyut düşünme (Düşünceler arasında köprü kurabilme, mantık çerçevesinde düşünebilme)

I (Individual Differences) Bireysel Farklılıklar Bölümü:

Her çocuğun biyolojik olarak çevresinden aldığı uyaranları nasıl işlediği, regüle ettiği ve tepki verdiği farklıdır. Bir çocuk hareket etmekten hoşlanırken diğeri harekete karşı aşırı duyarlı olabilir, yine aynı şekilde bir çocuk dokunulmaktan ve çevresindeki faklı dokulardaki objelere dokunmaktan hoşlanırken diğeri dokunulmaya karşı aşırı duyarlı olabilmektedir. Bu bölümde çocuğun duyusal olarak çevresine nasıl cevaplar verdiğine bakılır ve bu farklılıkları göz önünde bulundurarak çalışma programı hazırlanır.

R (Relationship Based) İlişki Temelli Bölüm:

Eğitmenlerin ve ebeveynlerin çocuğun duygu durumu, gelişimsel seviyesi ve birey farklılıklarına göre çocukla iletişime geçmesidir. Kurulan bu etkileşimle çocuk zamanla fonksiyonel ve duygusal gelişimde mesafe kat etmeye başlar.

Kaynak: 

Çiğdem Ergül M.S.

https://www.autismspeaks.org/floortime-0

http://www.icdl.com/floortime